บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

เราเป็นบริษัทจากประเทศเยอรมนีซึ่งจัดจำหน่ายท่อและแผ่นเหล็กที่ผลิตจากคาร์บอน, คาร์บอนอัลลอย นิเกิลอัลลอย และสเตนเลส

การเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  ช่วยให้เราสามารถจัดจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในคลังของเราในประเทศไทย สิงคโปร์ ยุโรป รวมทั้งสินค้าจากโรงงานของเราเองในเยอรมนี หรือสินค้าจากยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และจากแหล่งอื่นๆ ได้ตามความต้องการของคุณ

เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  - พันธมิตรที่วางใจได้สำหรับท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและสเตนเลส

เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  เป็นบริษัทผู้จัดเก็บและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กในสต็อก ด้วยเครือข่ายการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ทั่วโลก ทำให้เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นแนวหน้าของโลก นอกจากจำหน่ายท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อสเตนเลสที่ครบทุกแบบแล้ว เรายังให้บริการเสริมต่างๆ อีกด้วย โดยบริการของเรามีตั้งแต่บริการทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์และการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ไปจนถึงการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบจากทั่วโลก หรือบริการพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าจากทั่วโลกของเรา 

เรามีลูกค้าอยู่ในธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายทางด้านวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กำหนดรูปแบบของสินค้าและบริการที่จะได้รับจากเบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  เรามองเห็นตัวเองเป็นผู้ให้บริการมาโดยตลอด และเรามีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย


จุดแข็งของเรา: ระบบการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ และระบบการขายและจัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้า

เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  มีหน่วยงานจัดซื้อส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิตท่อเหล็กชั้นนำเพื่อให้มีปริมาณสินค้าที่เหมาะสมในคลัง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

หน่วยงานขายและจัดจำหน่ายของเบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในแต่ละประเทศและส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทในเครือแต่ละแห่ง นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ผลิตท่อเหล็กทั่วโลกและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าภายในอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัยได้ก่อน

วิดีโอแนะนำบริษัท (มีเฉพาะภาษาอังกฤษ)