แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

การเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูล

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากข้อมูลอย่างอื่นแล้ว เรายังนำข้อมูลทางสถิติดังต่อไปนี้มาปรับปรุงการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเราอีกด้วย:

  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
  • ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ที่ใช้
  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วันและเวลาเข้าใช้งาน

กลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ใช้ Google Analytics , บริการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. ("Google") ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์นี้ รายงานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาให้เบนทเลอร์จะประกอบด้วยกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

Google Analytics จะใช้ "คุกกี้" หรือไฟล์ข้อความที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ โดยปกติแล้วข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ที่คุกกี้สร้างขึ้นจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐฯ และเก็บไว้ที่นั่น

ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการของเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินการใช้งานของ เว็บไซต์ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และการให้บริการต่อไปยังผู้จัดการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณลักษณะที่ไม่เปิดเผย IP ได้รับการเปิดใช้งานสำหรับ Google Analytics สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เมื่อคุณลักษณะไม่เปิดเผย IP ถูกเปิดใช้งานอยู่ IP ของคุณจะได้รับการตัดทอนโดย Google ภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือในรัฐอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรปก่อนที่จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

เฉพาะในบางกรณีเท่านั้นที่จะมีการส่งที่อยู่ IP แบบสมบูรณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐฯ และนำไปตัดทอนที่นั่น  ที่อยู่ IP ที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์เป็นส่วนหนึ่งของ Google Analytics และ Google จะไม่นำมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ

หากเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่นำข้อมูลเหล่านี้รวมกับข้อมูลการติดตามเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อื่น ๆ

การยกเลิกการติดตามการวิเคราะห์เว็บไซต์

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บคุกกี้ทั้งหมดโดยการปรับที่ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามคุณอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นได้ทั้งหมดและอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์อื่นได้เต็มที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์ (รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ) ไปยัง Google เช่นเดียวกับการประมวลผลของข้อมูลเหล่านี้โดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งเบราว์เซอร์ปลั๊กอินที่ Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

การใช้ฟังก์ชั่นการโฆษณาของ Google Analytics

ฟังก์ชั่นของ Google Analytics ที่สนับสนุนการโฆษณาตามความสนใจและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้ร่วมกับรูปแบบมาตรฐานของ Google Analytics ในบริบทนี้ Google Analytics ใช้คุกกี้ให้บริการของบุคคลที่สามจาก DoubleClick
สำหรับการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติด้านประชากรศาสตร์และเนื้อหาที่ผู้ใช้เว็บไซต์ให้ความสนใจ

คุณได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนว่าเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางสถิติที่เราใช้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้ได้

บางส่วนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะเห็นโฆษณาของเราแสดงผลบนเว็บไซต์อื่น ๆ หลังจากการเยือนของพวกเขา ประเภทของการโฆษณานี้เรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบติดตามลูกค้า หากคุณต้องการยกเลิกโฆษณาให้คุณทำตามข้อแนะนำดังกล่าวมาข้างต้น Google ยังมีข้อเสนอเครื่องมือการจัดการคุกกี้แบบอิสระ สำหรับการตั้งค่าการโฆษณาของคุณเอง: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/

ความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการทางองค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจหรือการเข้าถึงโดยเจตนา  มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันต่อการพัฒนาทางเทคนิค

ข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณภายในกลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ ถ้าเรามีข้อมูลเหล่านั้น 
 โปรดทราบว่า เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลซึ่งเป็นความลับที่คุณส่งมาให้เราผ่านอีเมลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เข้ารหัสจะเป็นความลับจากบุคคลภายนอก

การประมวลผลข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทเบนทเลอร์ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกมาประมวลผลข้อมูล  เบนทเลอร์กำหนดให้บริษัทเหล่านี้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ในท้องถิ่น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

เมื่อมีการร้องขอ บริษัทในกลุ่มเบนทเลอร์จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่และเก็บข้อมูลส่วนตัวชนิดใดบ้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการแล้วก็ตาม หากพบว่าข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง เราจะแก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลดังกล่าวเมื่อคุณร้องขอ 

คำถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อสำนักงานปกป้องข้อมูลของกลุ่มบริษัทdatenschutz@benteler.com