เรารับผิดชอบในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด – เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่คุณ

การให้ความสำคัญกับต้นทุนและกำลังในการผลิต รวมทั้งความสำคัญของความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค คุณจึงอาจลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยการจ้างผลิตในบางขั้นตอน เรามีความเชี่ยวชาญ กำลังในการผลิต และพันธมิตรที่จะสามารถรองรับความต้องการของคุณในเรื่องดังกล่าวได้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมนำไปผลิตหรือพร้อมติดตั้งได้เลย


บริการของเราครอบคลุมจนถึงกระบวนการที่ชิ้นส่วนพร้อมติดตั้ง

ในปัจจุบัน เรารับผลิตชิ้นส่วนในทุกขั้นตอนให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนมาก บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเหล็กหล่อและชิ้นส่วนที่ผลิตจากผงโลหะหลอม ไปจนถึงการขึ้นรูป  การตัด  การเชื่อมต่อ และการเคลือบผิวท่อ รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวัสดุตามที่ลูกค้าต้องการ เครื่องจักรอันทันสมัยและเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางของเราช่วยให้เราสามารถให้บริการการด้านงานโลหะด้วยเทคโนโลยีใหม่