เรายังสามารถให้บริการด้านอื่นๆ แก่คุณอีกมากมาย

การจัดเก็บและให้บริการด้านงานโลหะเป็นธุรกิจหลักของเบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น  นอกจากบริการดังกล่าวแล้วเรายังมีบริการทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน เรามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ขั้นตอนทางธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุและโลจิสติกส์  รวมทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมของเรา


บริการทางด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์

ตลาดและอุตสาหกรรมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดความต้องการทางด้านวัสดุประยุกต์ ความใกล้ชิดกับ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

บริการทางด้านโลจิสติกส์สำหรับวัตถุดิบ


เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น มีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการแบบ just-in-time (JIT), just-in-sequence (JIS), Kanban, การขนส่งด่วน หรือการรับฝากสินค้า (consignment store) โดยขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

การบริหารจัดการโครงการทั่วโลก

หากท่านกำลังวางแผนที่จะก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงงานขนาดใหญ่ เราสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องการจัดหาวัสดุก่อสร้างทั่วโลก...

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

การบริหารจัดการลูกค้าทั่วโลก

หากคุณมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในหลายประเทศ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการลูกค้า...

อ่านเพิ่มเติม...